Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Rijksoverheid rapport "NIET ALLES KAN"

3.2. Natuurperspectief

Natuur is belangrijk. In de eerste plaats omdat mensen niet zonder natuurbeleving in hun omgeving kunnen. We waarderen intrinsiek de aanwezigheid van natuur, het belang van schoon water, een schone lucht en een gezonde bodem. In de tweede plaats omdat natuur een essentieel onderdeel uitmaakt van ons welzijn en onze gezondheid en Nederland er veel slechter voorstaat zonder goede natuur. Daarmee heeft natuur ook een sociaaleconomische waarde. Tot slot vormt natuur een belangrijke oplossing voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (groen in de stad, klimaatbuffers, groene longen). Natuur is ook kwetsbaar en behoeft actieve zorg van de overheid. Daarom is er Europese wetgeving op grond waarvan alle lidstaten beleid moeten maken ten aanzien van het behoud en de ontwikkeling van natuur. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/25/advies-niet-alles-kan


22 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

06-83 99 44 43

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

KvK:75102838

 

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor schade ontstaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site werd geraadpleegd of die via deze site werd uitgewisseld.

Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat dit a.u.b. weten via erfgoedsgv@gmail.com

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

PRIVACY POLICY

  • Instagram

©2019 by behouddevaart.nl. Proudly created with Wix.com