top of page

FAQ

Zie wat er al zo gevraagd wordt

Hoe zal de Stichting communiceren met donateurs, sympathisanten en mensen die op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen m.b.t. behoud van de Vaart?

Wij communiceren als Stichting via onze nieuwsbrief en we proberen onze website actueel te houden. Vervolgens gaan we in dialoog met diverse partijen en worden er regelmatig artikelen geplaatst in de pers.

Worden er ook donateurs bijeenkomsten georganiseerd?

Op dit moment is er nog geen meeting gepland. Maar het ligt in onze verwachting om in de toekomst een meeting te organiseren a) om de bewoners in te lichten over grote veranderingen b) om de politiek onze achterban te laten zien.

Hoe gaat de Stichting de donatie/giften besteden?

De gelden die wij ontvangen gebruiken we om: de Stichting te regristeren, spandoeken en andere promomaterialen te ontwikkelen en te printen. De grootse kostenpost is voor de juridische ondersteuning van de advocaat die wij inmiddels hebben aangesteld.

Wie hebben het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend?

Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de Gemeente Wijdemeren, vertegenwoordigd door dhr. J. J. de Kloet, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Waternet, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Landen Tuinbouw Organisatie Nederland, Landen Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kano Bond Nederland, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas, Vereniging Kievitsbuurten. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Gebiedsakkoord/Publicaties/Gebiedsakkoord_Oostelijke_Vechtplassen.

Wat kunnen wij als bewoners verwachten van de Stichting?

Een open informatiekanaal/steunpunt en vooral een STEM omtrent de voortgang, ontwikkeling, gevolgen besluitvorming en status van het gehele proces en uitvoering.

Wat kan ik bijdragen?

U kunt met uw enthousiasme een donateur worden, participant/meedenker of bestuurslid zijn of u kunt zich voor meerdere steunfunkties tegelijk aanmelden. Wij waarderen het enorm en kunnen alle hulp gebruiken.

Wat doet een participant/meedenker?

Het startpunt is gemaakt, er is heel veel werk verzet maar er is nog enorm veel werk te doen. Zo is er nog veel uitzoekwerk d.m.v. veel lezen van documenten, archieven en correspondentie, het opzoeken van gegevens, en feiten en fabels te verzamelen met onderzoek. Wat is waar en niet waar, wie is er verantwoordelijk voor wat,  hoe komen we met de juiste mensen in contact. Op het gebied van communicatie van de stichting naar de leden, het voorzien van nieuwe informatie voor de website en nieuwsbrieven en alle andere werkzaamheden die ontstaan bij het bekend maken van het plan en de voortgang hiervan is nodig. Mensen die van deur tot deur willen gaan voor de introductie van de stichting.  Elke bijdrage en inzet op dit gebied is welkom.

Wat doet een donateur?

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven. Een donateur is geen lid.

bottom of page