top of page
Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Nieuwsbrief 23 februari 2020

Beste Vaartbewoners, deelnemers, steunbetuigers en belangstellenden,


Door middel van deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

- (zie de volgende post) 1: de reactie van de Provincie NH (d.d. 19 februari 2020) op onze brief aan de stuurgroep OVP van 2 november 2019 waarin onze bezwaren zijn opgesomd en waarin wij hebben verzocht om alternatieven te onderzoeken. De provincie stemt in om de opdracht aan de nieuwe projectleider (werving van deze loopt overigens nog) te verbreden, zodat er niet alleen naar vaarrecreatie in de Vaart wordt gekeken maar ook naar andere manieren van recreëren in de dorpen 's-Graveland/Kortenhoef/Ankeveen. Mede naar aanleiding van onze brief hebben wij op 12 februari jl., Cees Loggen (gedeputeerde Provincie NH), Ronald Louwman (nieuwe programma manager, vervanger van Dion Ket), Gerlinde v.d. Meer (gemeente) en wethouder Jan-Jaap de Kloet gesproken tijdens een werkbezoek aan de Vaart. Het was een open gesprek waarbij wij een presentatie hebben gegeven en uitgebreid gesproken. Ze lijken doordrongen van de grote weerstand en problematiek rondom het project "de Vaart". Zodra een nieuwe projectleider start met de werkzaamheden zal deze zich als eerste door ons laten informeren als vertrekpunt voor zijn/haar opdracht.

- we hebben een gesprek gehad met vertegenwoordiging van Natuurmonumenten d.d. 28 januari jl. Dit was een verhelderend gesprek waarin wederzijdse standpunten zijn doorgesproken en verschillende aannames en misverstanden uit de weg zijn geruimd. Door beleidsmakers is de suggestie gewekt dat Natuurmonumenten de landgoederen en het bezoekerscentrum graag ook  bereikbaar zou willen maken vanaf het water en de ’s-Gravelandse vaart daarvoor een interessante optie vindt. Dit blijkt expliciet niet aan de orde te zijn, sterker nog, NM geeft aan dat met 1.000.000 betredingen per jaar op de landgoederen, dit al ruim voldoende is. Wij hebben NM bedankt voor hun heldere uiteenzetting en hebben onze alternatieven onder de aandacht gebracht.


- Inloopbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen komende 23 maart 2020.

Tijd: 18.00 - 22.00 uur, locatie volgt en aanmelding is vooralsnog niet nodig, wellicht wordt de nieuwe projectleider hier voorgesteld.

We hopen/rekenen op jullie komst, zet in ieder geval de datum van 23 maart a.s. vast in jullie agenda!


Niet direct met betrekking op onze Vaart maar toch zeker het vermelden waard:

- Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend op de milieu effect rapportage (MER) ‘Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums kanaal’, zie POST NM zienswijze;

Natuurmonumenten heeft hieromtrent de volgende mailing rondgestuurd:

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent de MER vaarverbinding Loosdrechtse plassen – Hilversums kanaal.

Naar aanleiding van onze ledenavonden op 27 en 30 januari jl. hebben wij dit nieuwsbericht geplaatst op onze website.

Inmiddels heeft Natuurmonumenten ook een standpunt ingenomen m.b.t. dit onderwerp. Deze leest u in dit nieuwsbericht.

Hierbij ontvangt u tevens een afschrift van onze zienswijze (zie post NM Zienswijze) aan de gemeente Wijdemeren.

Hoe nu verder?

De gemeente Wijdemeren beantwoordt komende tijd alle zienswijzen en zal daarna een besluit nemen over de vaarverbinding.

Tegen die tijd zullen we u weer nader informeren.


- “Uitbaggeren kanaal in Twente werd nachtmerrie voor omwonenden”, zie link: https://nos.nl/l/2323177. Lees vooral dit nieuwsbericht! Natuurlijk zijn omstandigheden niet identiek aan onze Vaart, maar ongetwijfeld is bij dit uitbaggeren ook “goed gekeken” naar mogelijke gevolgen/gevaren. En desondanks is dit een voorbeeld geworden van hoe soortgelijke baggerprojecten desastreuze gevolgen kunnen hebben. Wij hebben ook dit project onder de aandacht gebracht van gemeente, politiek en andere beleidsmakers. De gemeente Wijdemeren heeft de ontvangst schriftelijk bevestigd en “in behandeling gesteld van de afdeling Beleid en Ontwikkeling”.


Wij geven de locatie voor de inloopbijeenkomst 23 maart a.s. zo spoedig mogelijk aan jullie door, tot dan!Met vriendelijke groet,

Richard van Noord

Secretaris, Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

06 – 83 99 44 43

e-mail: erfgoedsgv@gmail.com

website: www.behouddevaart.nl

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

KVK: 75102838

53 weergaven0 opmerkingen
bottom of page