Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Nieuwsbrief, Nieuwe website, 8 November

Beste Vaartbewoners, deelnemers, steunbetuigers en belangstellenden,

Met trots presenteren wij onze nieuwe Website! In de bijlage onze nieuwsbrief over deze positieve ontwikkeling.

Graag willen we langs deze weg iedereen die bijgedragen heeft met foto’s, research, geschreven tekst en andere suggesties hartelijk bedanken voor hun inzet!

** SAMEN KUNNEN WE ALLES **


We hebben heel hard gewerkt om onze website te verbeteren, beleef nu de nieuwe en verbeterde website!

www.behouddevaart.nl

De website is zeker een bezoekje waard. We proberen de site zo actueel mogelijk te houden, want we zien u graag terugkomen. We blijven vernieuwen en de onderstaande beschrijving doet bij lange na geen recht aan de actuele website beleving!

o Homepagina; kreten van onze bewoners, een stuk over wat er staat te gebeuren met consequenties, effecten, kosten en maatregelen. Hier kunt u ook het contactformulier downloaden.

o Een Nieuwspaginawaarop we het laatste medianieuws weergeven.

o Vastgestelde feiten;feiten over de Natuur, Beschermd dorpsgezicht, Kaderrichtlijn Water, enz.

o De Geschiedenispagina; is een geweldig stuk geschreven over de geschiedenis van de ’s-Gravelandse vaart door een huidige bewoner aan de Vaart.

o FAQ;we krijgen altijd vragen en trachten deze te beantwoorden.

o We hebben een Fotogalerie; prachtige foto’s van onze Vaart en voorbeelden van ongewenste (vaar)activiteit.

o Een Postpagina, waarop we de laatste nieuwsbrieven weergeven, de laatste drie gepubliceerde posts worden ook weergegeven op de Homepagina.

o Privacy policy;het is onze gedragscode waarin we aangeven wat we doen met de gegevens die we verzamelen van sitebezoekers (geen cookies) en/of contactformulieren.

Als u wilt bijdragen aan de website, graag, stuur een email naar het onderstaande adres.

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

erfgoedsgv@gmail.com

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

www.behouddevaart.nl

14 keer bekeken

06-83 99 44 43

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

KvK:75102838

 

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor schade ontstaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site werd geraadpleegd of die via deze site werd uitgewisseld.

Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat dit a.u.b. weten via erfgoedsgv@gmail.com

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

PRIVACY POLICY

  • Instagram

©2019 by behouddevaart.nl. Proudly created with Wix.com