top of page
Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Nieuwsbrief 8 September

Beste bewoners aan de Vaart, deelnemers en steunbetuigers,

De zomervakantie periode is voor de meesten onder ons weer voorbij, hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief om de stand van zaken onder de aandacht te brengen.

Lopende afspraken:

Maandag 30 september a.s. heeft het Stichtingsbestuur een afspraak met wethouder Jan Jaap de Kloet, mw. Gerlinde van der Meer (Gem. Wijdemeren) en dhr. Dion Ket (Projectmanager Oostelijke Vechtplassen).

Voorafgaand aan deze afspraak zal er nog een “voorbespreking” zijn met Dion Ket en zo mogelijk Gerlinde v.d. Meer – afstemming hieromtrent vindt komende week plaats.

Dinsdag 24 september worden er een viertal “gebiedsexcursies” georganiseerd door de Provincie. De uitnodiging hiervoor zullen we jullie separaat doorsturen.

Deze excursies vertrekken vanaf  De Vrijbuiter in Loosdrecht om 13.15 uur dus velen zullen door arbeidsverplichtingen hier niet bij kunnen zijn, wel is er de mogelijkheid om, om 16.30 uur aan te sluiten in De Vrijbuiter en aldaar te spreken met aanwezige projectleiders.

Daar ons project “Vaarverbinding ’s-Gravelandse Vaart” voor zover bij ons bekend, na het afscheid van Frank van Vliet momenteel geen projectleider heeft zal Dion Ket en/of Gerlinde van der Meer naar alle waarschijnlijkheid als “projecttrekkers” aanwezig zijn

(we overleggen dit nog nader met Dion Ket).

WOB verzoek

Herhaaldelijk hebben wij gevraagd om informatie over de “nut en noodzaak” van de Vaarverbinding en achtergrond van de gemeentelijke “ambitie” die hiervoor aanwezig zou zijn. Vanuit de gemeente is hier niet op gereageerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een zgn.

WOB verzoek dat door onze advocaat bij de Gemeente is ingediend. Tot onze verbazing ontvingen we een summier aantal documenten, de ontvangen informatie was ontoereikend en geeft geen inzage in de besluitvorming om de Vaart op te nemen in het Gebiedsakkoord

Oostelijke Vechtplassen. Uit noodzaak hebben we hierop een bezwaarschrift ingediend en nogmaals de Gemeente verzocht alle stukken inzake de Vaart te overleggen. Aansluitend is er tussen onze advocaat en de Gemeente telefonisch overleg geweest zodat het hun

duidelijk is wat wij verwachten te ontvangen, echter afgelopen week kregen wij een oproep van de Gemeente voor een hoorzitting over ons bezwaar. De hoorzitting vindt plaats op 4 november a.s. De kans is groot dat de Gemeente tot die tijd niets aanlevert.

Bestuursrechtelijke ondersteuning en financiering

Het blijkt dat zonder goede juridische ondersteuning er geen afdoende samenwerking met Gemeente en andere partijen mogelijk is. Hierdoor zijn de door de Stichting gemaakte kosten bijna uitsluitend advocaatkosten.

Funderingsonderzoek

Zijn er al meer mensen die met betrekking tot het eventueel noodzakelijke funderingsonderzoek en de financiële afhandeling/vergoeding hiervoor, contact hebben met de Gemeente? Willen jullie ons informeren over jullie bevindingen?

Spandoeken

De verschillende spandoeken die op het Noorder- en Zuidereinde hangen zijn/worden voorzien van een “recreatie-vaarverbod-sticker” zodat in één oogopslag nog duidelijker is waar het spandoek naar verwijst.

Zoals gezegd volgt de uitnodiging van de provincie voor de voortgangsbijeenkomst 24 september a.s. apart.

Wanneer jullie vragen of op- of aanmerkingen hebben, horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,

Richard van Noord

Secretaris, Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

06 – 83 99 44 43

e-mail: erfgoedsgv@gmail.com

website: www.behouddevaart.nl

IBAN: NL36 INGB 0009 4228 25

KVK: 75102838

28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page