top of page

Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart

WIJ HEBBEN UW STEUN EN STEM NODIG, WORD DONATEUR EN/OF STEUNBETUIGER!

GEEN RECREATIEVAART IN DE ‘S-GRAVELANDSE VAART

Kreten van bewoners 

Doorgaande Vaart: ontstressen voor recreanten, stress voor bewoners.  

 

Doorgaande Vaart: recreatie voor iedereen, behalve voor de aanwonenden

 

Vaargenot of WOONgenot, dat is de vraag

 

Recreatiestress voor aanwonenden

 

“Winst” voor enkelen, Overlast voor bewoners

 

 

IMG_1765.jpeg

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

 

Onze doelstelling

De Stichting heeft o.a ten doel:

 • Het beschermen en bewaren van het erfgoed aan en rond de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);

 • Het intact houden van het beschermd dorpsgezicht op en rondom de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);

 • Het voorkomen van (verdere) aantasting van de directe woonomgeving (flora, fauna en erfgoed) aan en rondom de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren);

 • Het voorkomen van openstelling van de ’s-Gravelandse Vaart te ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren) voor recreatievaart en de hiermee samenhangende herinrichting van de oevers, sluizen en bruggen.

​​

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • Het informeren van en overleggen met bewoners, beleidsmakers en het publiek ten aanzien van het doel van de stichting;

 • Het voeren van procedures en rechtszaken wanneer het bereiken van het doel van de Stichting wordt bedreigd.

Home: Over ons

Onze Visie & Missie

Wat willen bereiken?

lily-vector-pad-6-transparent.png

Onze Missie

Behoud het cultureel erfgoed, de natuur en de relatieve rust voor bewoners!

chinese-drawing-water-lily-1-transparent

Onze Visie

Tegenhouden van de plannen voor het bevaarbaar maken van de

‘s-Gravelandse Vaart voor de recreatievaart.

Home: Portfolio

Wat gaat er gebeuren?

WIST U DAT?

DE CONSEQUENTIES

 • De ’s-Gravelandse Vaart van Beschermd Dorpsgezicht dreigt te veranderen in een “Water-attractiepark”?

 • ’s-Graveland, de Vaart en de westoever (voorheen jaagpad), door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden omschreven als: “Het gebied dat binnen de Nederlandse grenzen een zeer hoge cultuurhistorische waarde heeft en dat uniek is in ons land”?

 • Het verboden is een bootje bij uw huis aan te leggen, maar dat u straks wel de recreatievaart moet accepteren?

foto vaart gebeuren .jpg

EFFECTEN

GROTE NEGATIEVE GEVOLGEN

bevaarbaar maken van de Vaart heeft grote negatieve gevolgen voor:

 • De natuur (aantasting flora en fauna);

 • De oevers en de funderingen van huizen (door golven en retourstroming);

 • De bewoners (privacy, lawaai- en stankoverlast, drukte);

 • De waterkwaliteit en het milieu (vrijkomen methaangas door omwoelen bodem).

foto klapburg .jpg

ONDUIDELIJK…

KOSTEN

Kosten ± € 11+ mln. (2de raming).

                     1ste raming SLECHTS € 5.7 mln.?

 • Exclusief kosten voor individueel funderingsonderzoek per pand. 

 • Exclusief kosten voor baggerwerk

 • Exclusief kosten voor compensaties door o.a. natuurverstoring en schade aan funderingen van huizen

foto sluis .jpg

AANTASTING BESCHERMD DORPSGEZICHT

Maatregelen

 • Aanpassen en/of verplaatsen van de Noorder- en Zuidersluis;

 • Aanpassen van de Corversburg (tegenover ingang Gooilust) en Noordersluisbrug;

 • Aanpassen en/of verdwijnen van de westelijke oever voor het realiseren van de minimale breedte van 7,8 mtr. en diepgang van 80 cm.

foto Vaart anderder einde .jpg

Contact – Stuur een bericht en wij nemen contact met u op

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse Vaart

06-83 99 44 43

  Print, email, SMS, WhatsApp

Je gegevens zijn verzonden!

IMG_1757.jpeg
Home: Contact opnemen
bottom of page