top of page
Zoeken
  • Stichting Behoud Erfgoed

Nieuwsbrief 24 Juli, 2019

Bijgewerkt op: 5 aug. 2019


Naar aanleiding van de hernieuwde plannen om de ’s Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken, heeft de Stichting onlangs contact opgenomen met Vereniging Eigen Huis.


Gevraagd is of Vereniging Eigen Huis zou willen optreden voor een collectief als onze Stichting met als doel het onderzoeken van funderingen en beschoeiingen van de huizen aan en langs de ’s Gravelandse Vaart. Het antwoord was duidelijk: “Vereniging Eigen Huis wil dat niet doen, wij richten ons alleen op de individuele leden”.


Elke bewoner langs de Vaart zal, indien gewenst, op eigen initiatief een onderzoek moeten doen naar de soort en de staat van de fundering van de woning. Dat kan onder andere door:


- informatie uit in bezit zijnde bouwtekeningen van de woning,


- contact op te nemen met de afdeling Bouwen en Wonen en het archief van de Gemeente Wijdemeren en navraag te doen over de fundering,


- opdracht te geven voor een funderingsonderzoek,


- opdracht te geven voor een bouwtechnisch onderzoek van de woning. In het resultatenrapport kan het advies voor een funderingsonderzoek zijn opgenomen.


Vereniging Eigen Huis doet een funderingsonderzoek niet zelf maar schakelt experts in.


voor


een funderingsonderzoek zijn minimaal


€ 5.000,--.


De kosten


Ook voor een onderzoek van de beschoeiing zal een bewoner zelf het initiatief moeten nemen. Overigens doet Vereniging Eigen Huis zo’n onderzoek niet. Het is namelijk niet hun expertise. Bij een bouwkundig onderzoek worden dan ook nooit tuinen en/of beschoeiingen meegenomen. Wel kan Vereniging Eigen Huis advies geven over de juiste experts. De kosten van een beschoeiingonderzoek bedragen al gauw € 600,--.


Voor dit moment is het advies van Vereniging Eigen Huis dat bewoners niet te hard van stapel moeten lopen. Geef geen opdrachten voor onderzoeken van de funderingen en/of beschoeiingen zolang de plannen nog niet definitief zijn. Zo worden voorlopig hoge kosten voorkomen.


Ga als bewoner wel zelf op onderzoek uit. Hierboven zijn enkele mogelijkheden voor onderzoek naar de funderingen beschreven. Neem eens contact op met de Gemeente Wijdemeren, zeker als het gaat om een oud (monumentaal) pand of wanneer je vermoedt dat er voor de bouw geen heipalen zijn gebruikt. Misschien is er in de archieven van de Gemeente, informatie over de fundering van het pand. En informeer naar de te volgen procedure voor declaratie bij de Gemeente van genoemde kosten. Handig wanneer je vooraf weet aan wie, of aan welke afdeling, je de rekening straks kunt overhandigen. Vraag om een schriftelijke bevestiging dat de Gemeente te zijner tijd deze mogelijk noodzakelijke kosten vergoed.


Een voorbeeld van een fundering.


Omdat hier in de omgeving alles op zand staat, zullen met name de oudere huizen vaak een fundering op staal hebben. Dat heeft niets te maken met staal. In principe is het niets anders dan


een gemetselde muur met daaronder een brede gemetselde voet waarop de constructie van het huis


rust. Of er wordt gebruikt gemaakt van een met beton gevulde sleuf waarop de rest van de


constructie is gebouwd. Een fundering op staal heeft geen houten of andere palen daaronder zitten.


De fundering draagt dus op de (veelal zand) bodem zoals hij is.


1 1 = maaiveld, 2 = funderingssleuven, 3 = kruipruimte, 4 = begane grond


Mogelijke funderingsproblemen.


Als de bodem zakt, zakt de woning mee, maar niet altijd gelijkmatig. Primair is sprake van een funderingsprobleem ten gevolge van een slappe bodem of grondverzakking door verdwijnen van het onderliggende zand. Soms zijn grondwatermaatregelen mogelijk voor bescherming of uitstel van de aantasting.


Mogelijke andere oorzaken van verzakkingen:


• Gebrek aan draagkracht


Als de gemetselde voet niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat


te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.


• Te hoge belasting


Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd


zonder dat er aandacht was voor de fundering. Oftewel overbelasting, dit betekent dat het


pand te zwaar is voor het soort fundering waar het op staat en dat het pand bijvoorbeeld wel


(deels) met palen gefundeerd had moeten worden.


• Trillingen


Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor


een fundering, zeker als er al aantasting is.


Wat betreft de beschoeiing kunt u als bewoner ook zelf eens kijken hoe de huidige situatie is. Dat is wat makkelijker voor de huizen die een paar meter van de Vaart af staan.


Een beschoeiing van recentere datum kan bestaan uit:


- een damwand in staal, hout of kunststof,


- stalen of houten palen.


Ook beschoeiingen van houten palen met daartussen gevlochten wilgenhout of griendhout komen voor.


Beschoeiingen van oudere datum bestaan meestal uit op elkaar gestapelde stenen of stenen platen.


Hoe diep de beschoeiing de grond in gaat, is lastig vast te stellen. Dat kan variëren van 60 cm tot 1 meter.


Schade aan beschoeiingen is vaak goed te zien: verzakkingen, breuken of gaten. De oorzaak is wegspoelen van het zand. Dat kan op den duur ook gevolgen hebben voor de fundering van het huis.
#'s-gravelandsevaart #funderingen #beschoeiingen


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page